Corridor® Black S 739

Podłogi
Powłoki zabezpieczające
Corridor® Black
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do podłóg
 • pH 7.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Czarna dyspersja
  Wodoodporne, nadające się do powlekania (także suche jedynie powierzchniowo) wykładziny podłogowe, takie bitum, asfalt, kamień, beton i jastrych cementowy, oraz wykładziny PCW bez poliuretanowej warstwy ochronnej; ciemne wykładziny podłogowe
Zalety produktu
 • Intensywnie czarny film ochronny
 • Duża zdolność wypełniania
 • Duża zdolność krycia
 • Bardzo dobra rozlewność
 • Nie zawiera soli metali
 • Właściwości antypoślizgowe zgodnie z DIN 51131
 • Duża wytrzymałość
 • Ochronna powłoka po ostatniej aplikacji pozostawia powierzchnię matową, z połyskiem, z wysokim połyskiem
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Bez rozcieńczania
 • Bez rozcieńczania
Pojemność
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?