Corridor® Power Stripper S 708

Podłogi
Czyszczenie gruntowne
Corridor® Power Stripper
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do podłóg
 • pH 9.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Wysokowydajny uniwersalny środek do gruntownego czyszczenia
  Do wodoodpornych, wrażliwych na działanie zasad elastycznych wykładzin podłogowych, takich jak np. linoleum, wykładziny elastomerowe i PCW; do usuwania trudnych do usunięcia, wielowarstwowych, powleczonych metalem powłok i powłok niezawierających soli metali i warstw pielęgnacyjnych
Zalety produktu
 • Uniwersalne zastosowanie
 • Doskonała zdolność rozpuszczania przyschniętych resztek i zagęszczonych powłok pielęgnacyjnych
 • Szybka skuteczność i bezśladowe odrywanie powłok
 • Wysoka rentowność dzięki ekonomicznemu dozowaniu
 • Bardzo dobra kompatybilność materiałowa
 • Niskopieniący
 • Bardzo dobra zdolność zwilżania dla uzyskania optymalnej skuteczności działania na danej powierzchni
 • Specjalna kompozycja rozpuszczalników gwarantuje oszczędność czasu i wyjątkową skuteczność
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Zastosowanie z odkurzaczem przemysłowym do mycia na mokro: 1 - 2.5 litr / 10 litr Wasser

 • Czyszczenie podstawowe maszyną jedno- lub wielotarczową: 1 - 2.5 litr / 10 litr Wasser

Pojemność
 • 5 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.