Frost Clean
Kuchnia/Higiena żywności

Frost Clean

G 579
Środek do czyszczenia mroźni do -30°C

Zastosowanie

Zanieczyszczenie

 • Zabrudzenia organiczne / nieorganiczne (tłuszcz, olej, białko, skrobia itp.)

Środek odpowiedni do poniższych materiałów

 • Płytki z kamionki szlachetnej
 • Aluminium | Wnętrze
 • Płytki bezpieczeństwa
 • Chrom
 • Jastrych cementowo-betonowy
 • Stal nierdzewna
 • Płytki ceramiczne

Informacje o produkcie

 • Doskonała skuteczność czyszczenia nawet w niskich temperaturach
 • Usuwa zabrudzenia ogólne i pigmentowane, w szczególności uporczywe zabrudzenia oleiste i tłuste
 • Skuteczny efekt zwilżania bez zakłócającego pienienia
 • Szybkoschnący, tworzący antypoślizgowe powierzchnie
 • Działa odladzająco i umożliwia czyszczenie w trakcie pracy bez rozmrażania, bez magazynowania i bez przerywania łańcucha chłodniczego
 • Delikatny dla materiałów
 • Można go natychmiast użyć, gdyż jest gotowy do użycia
 • Można go stosować mechanicznie i ręcznie

Zakres zastosowania

 • do układów chłodzenia i zamrażania w przemyśle spożywczym w trakcie bieżącej eksploatacji
 • do wszystkich wodoodpornych i alkoholoodpornych podłóg, ścian, powierzchni i przedmiotów
 • Można go stosować na płytkach ceramicznych, płytkach, gresach porcelanowych i płytkach bezpiecznych, aluminium, stali nierdzewnej, chromie, a także na podłogach przemysłowych, takich jak jastrych i beton

Zastosowanie i dozowanie

 • bez rozcieńczania

 • bez rozcieńczania

 • bez rozcieńczania

 • bez rozcieńczania

 • Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka

 • W przypadku stosowania na tworzywach sztucznych i szkle akrylowym (PMMA) zaleca się wykonanie testu kompatybilności materiałowej.
 • Przed czyszczeniem należy usunąć całą nieopakowaną żywność.
 • Nie rozcieńczać produktu wodą przed użyciem w komorze zamrażarki.
 • Podczas przetwarzania należy zapewnić wystarczający dopływ świeżego powietrza.
 • Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
 • Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
 • Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.

Informacja środowiskowa

Udział składników łatwo biodegradowalnych

100 %

Zawartość fosforu

0 mg/g

Surowce na bazie oleju palmowego – posiadają certyfikat RSPO

nie zawierają surowców na bazie oleju palmowego

Proporcja składników łatwo rozkładających się odnosi się do proporcji składników organicznych zdefiniowanych jako „łatwo biodegradowalne” zgodnie z OECD 301 lub rozporządzeniem w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004. Wartość zawartości fosforu odnosi się do fosforu elementarnego. Olej palmowy jest ważnym odnawialnym źródłem do produkcji surowców.Okrągły Stół w sprawie Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO), założony w 2004 roku, promuje zrównoważone metody uprawy oleju palmowego. Efektem tego jest system certyfikacji i możliwość deklarowania surowców jako „certyfikowanych przez RSPO”.

Jednostki sprzedaży

 • G579-0010RA: 1 x 10 l kanister

Klasyfikacja według CLP

Oznaczenie niebezpieczeństwa

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

Informacje o zagrożeniu
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Obszar pobierania

 • Instrukcje postępowania
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Informacje o środowisku