Corridor® PUR Clean S 766

Podłogi
Czyszczenie bieżące
Corridor® PUR Clean
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do podłóg
 • pH 10.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Środek do codziennego mycia podłóg z warstwą ochronną PUR z blokerem zapachów
  Do wszystkich wodoodpornych wykładzin podłogowych; szczególnie odpowiedni do elastycznych, wzbogaconych fabrycznie warstwą poliuretanową wykładzin z linoleum i PCW, posadzek winylowych oraz designerskich łączonych na „click” i klejonych jak również lakierowanych parkietów; możliwość zastosowania także na podłogach z polietylenu i polipropylenu, jak również jastrychu ze sztucznej żywicy z i bez poliuretanu; nadaje się również do trudnych do zwilżenia posadzek z kamienia naturalnego i sztucznego
Zalety produktu
 • Intensywne działanie myjące
 • Jako środek do mycia intensywnego nadaje się do końcowego czyszczenia po zakończeniu budowy
 • Świeży zapach z aktywnym blokerem
 • Duża zdolność wiązania brudu
 • Bezsmugowe czyszczenie
 • Delikatny dla materiałów
 • Spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 20 - 50 ml / 10 l wody
 • 100 - 150 ml / 10 l wody
 • 50 - 100 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.