Drizzle® Red SP 10

Sanitariaty
Czyszczenie bieżące
Drizzle® Red
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do obszaru sanitarnego
 • pH 2

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Gotowa do użycia pianka czyszcząca do sanitariatów, o odczynie kwaśnym
  W pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach mokrych hoteli, biur i budynków publicznych; wszystkie odporne na działanie kwasów materiały i powierzchnie; szczególnie odpowiedni do powierzchni chromowanych
Zalety produktu
 • Pianowy środek myjący
 • Wspaniała zdolność rozpuszczania brudu
 • Rozpuszcza bez problemu kamień, resztki kosmetyków i mydła
 • Znikome ponowne zabrudzenie dzięki efektowi easy to clean (ułatwia czyszczenie)
 • Delikatny dla materiałów
 • Pozostawia połysk bez smug, bez konieczności dosuszania
 • Bardzo ekonomiczny, wystarczy oszczędne zużycie środka
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Bez rozcieńczania
 • Bez rozcieńczania
Pojemność
 • 10 l kanister
 • 600 ml butelka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Chcesz otrzymać więcej informacji?