Buz® Soap G 240

Podłogi
Czyszczenie bieżące
Buz® Soap
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do podłóg
 • pH 10.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Środek czyszczący na bazie mydła
  Do wodoodpornych wykładzin podłogowych, np. klinkieru, marmuru, terakoty, kauczuku i PCW; olejowane i woskowane podłogi drewniane; posadzki podłogowe odprowadzające ładunki elektryczne
Zalety produktu
 • Na bazie mydła
 • Antystatyczny
 • Pozostawia jedwabisto matowy połysk
 • Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny jednotarczowej
 • Działanie antypoślizgowe
 • Jednocześnie czyści i pielęgnuje
 • Odpowiedni do stosowania w automatach czyszczących
 • Przyjemny zapach
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 100 ml / 10 l wody
 • 500 - 1000 ml / 10 l wody
 • 500 - 1000 ml / 10 l wody
 • 50 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Chcesz otrzymać więcej informacji?