Corridor®+ Multi Stripper
Podłogi

Corridor®+ Multi Stripper

P 937
Ekologiczny uniwersalny środek do gruntownego czyszczenia

Zastosowanie

Zanieczyszczenie

 • Resztki środków pielęgnacyjnych (powłoki, polimery itp.)

Środek odpowiedni do poniższych materiałów

 • Granit belgijski
 • Wapień muszlowy
 • Piaskowiec
 • Płytki ceramiczne
 • Bazalt
 • Granit
 • Łupek
 • Gnejs
 • Jastrych magnezytowy
 • Poliolefiny
 • Gabro
 • Trawertyn
 • Kauczuk | strukturyzowany
 • Kauczuk | gładki
 • Rozpraszające wykładziny podłogowe
 • Linoleum | niepowlekane
 • kwarcyt
 • Gabro | Nero Assoluto
 • Linoleum | powlekane
 • Marmur jurajski
 • Linoleum | PU Siegel
 • Enomer
 • Kamień betonowy i lastryko | nie wapienne
 • Hale sportowe gumowe / wielofunkcyjne | niepowlekane
 • Kamień betonowy i lastryko | wapienny
 • PCW | z poliuretanową powłoką ochronną
 • Pokrycia kompozytowe PVC
 • Zielony piaskowiec | Kamień naturalny z Anröchte
 • Design winylowy
 • PVC | heterogeniczny, wielowarstwowy
 • Wapień płytowy Solnhofen
 • Hale sportowe / wielofunkcyjne PVC | pokryty
 • PVC | jednorodny
 • Hale sportowe z linoleum / wielofunkcyjne | niepowlekane
 • Hale sportowe z linoleum / wielofunkcyjne | powlekane
 • Klinkier i terakota

Informacje o produkcie

 • Certyfikat ekologiczny
 • Opracowany do usuwania ciężkich osadów/powłok polimerowych
 • Bardzo dobra kompatybilność materiałowa
 • Przyjazna dla środowiska formuła o dobrej zdolności rozpuszczania brudu i usuwania powłok
 • Krótkie czasy działania
 • Łatwe do usunięcia z powierzchni
 • Doskonały do późniejszego użycia z Corridor®+ Protect Glossy P 938

Zakres zastosowania

 • do wodoodpornych, wrażliwych na działanie zasad elastycznych wykładzin podłogowych, takich jak np. linoleum, wykładziny elastomerowe i PCW
 • może być stosowany na okładzinach ze sztucznego i naturalnego kamienia

Zastosowanie i dozowanie

 • W celu sporządzenia roztworu roboczego należy zawsze stosować zimną wodę.
 • W zależności od wieku, ilości nanoszonych warstw i rodzaju pielęgnacji.
 • Rozprowadzić roztwór myjący na podłodze, pozwolić mu działać przez krótki czas, wyczyścić dokładnie, odkurzyć brud, usunąć pozostałości.
 • Prawidłowe dozowanie oszczędza koszty i chroni środowisko.
 • 1 - 2.5 litr / 10 litr Woda

 • 1 - 2.5 litr / 10 litr Woda

 • 500 mililitrów / 10 litr Woda

 • 500 mililitrów / 10 litr Woda

 • Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka

 • Sprawdzić zgodność materiału i koloru.
 • Nie nadaje się do nawierzchni asfaltowych i bitumicznych.
 • Przed obróbką wyłączyć źródła ciepła (ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie, gorące powietrze).
 • W przypadku stosowania w maszynach automatycznych zbiorniki powinny być regularnie czyszczone i płukane.
 • Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.

Informacja środowiskowa

Udział składników łatwo biodegradowalnych

78.9 %

Zawartość fosforu

0 mg/g

Surowce na bazie oleju palmowego – posiadają certyfikat RSPO

100 %

Proporcja składników łatwo rozkładających się odnosi się do proporcji składników organicznych zdefiniowanych jako „łatwo biodegradowalne” zgodnie z OECD 301 lub rozporządzeniem w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004. Wartość zawartości fosforu odnosi się do fosforu elementarnego. Olej palmowy jest ważnym odnawialnym źródłem do produkcji surowców.Okrągły Stół w sprawie Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO), założony w 2004 roku, promuje zrównoważone metody uprawy oleju palmowego. Efektem tego jest system certyfikacji i możliwość deklarowania surowców jako „certyfikowanych przez RSPO”.

Jednostki sprzedaży

 • P937-0005: 1 x 5 l kanister

Klasyfikacja według CLP

Oznaczenie niebezpieczeństwa

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

Informacje o zagrożeniu
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Obszar pobierania

 • Instrukcje postępowania
 • Austriacki znak ekologiczny
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Informacje o środowisku