Buz® Finesse G 542

Nawierzchnie
Czyszczenie bieżące
Buz® Finesse
Aplikacja
 • Do powierzchni
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Gotowy do użycia specjalistyczny środek do pielęgnacji mebli
  Idealny do czyszczenia kokpitu samochodowego; odpowiedni do drewna, tworzywo sztuczne, stal nierdzewna, metal
Zalety produktu
 • Pielęgnacja mebli oraz pielęgnacja specjalna wrażliwych powierzchni
 • Jednocześnie czyści, pielęgnuje i konserwuje
 • Działanie antystatyczne chroni przed ponownym zabrudzeniem
 • Odświeża kolorystykę
 • Z ochroną przed korozją
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Bez rozcieńczania
 • Bez rozcieńczania
Pojemność
 • 300 ml Puszka sprayu
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Entzündlich

  GHS02 Entzündlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
 • H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P102: Chronić przed dziećmi.
 • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
 • P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
 • P410: Chronić przed światłem słonecznym.
 • P412: Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

Chcesz otrzymać więcej informacji?