Aktiv G 433

Nawierzchnie
Czyszczenie intensywne
Aktiv Powiększenie
Aplikacja
 • Do powierzchni
 • pH 10.5

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do podłóg
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Uniwersalny środek czyszczący o intensywnym działaniu
  Wszystkie powierzchnie odporne na działanie wody, np. drzwi, ramy okienne, grzejniki, powierzchnie z tworzywa sztucznego oraz ze szkła; podłogi z kamienia i tworzywa sztucznego; nadaje się również do szkła akrylowego
Zalety produktu
 • Wspaniałe działanie myjące przy silnych zabrudzeniach
 • Wysoka dyspersyjność w przypadku kurzu, zabrudzeń spowodowanych tłuszczem i olejem
 • Delikatny dla materiałów
 • Bardzo ekonomiczny
 • Do zastosowania w automatach myjących
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 50 - 200 ml / 10 l wody
 • 20 - 50 ml / 10 l wody
 • 20 - 50 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
 • 950 l kontenerach IBC
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Chcesz otrzymać więcej informacji?