Bucasan® Sanibond G 457

Sanitariaty
Czyszczenie bieżące
Bucasan® Sanibond
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do obszaru sanitarnego
 • pH 2.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Środek do codziennego mycia sanitariatów na bazie kwasów, o lepkiej konsystencji
  Do wszystkich rodzajów pomieszczeń mokrych; wszystkie materiały i powierzchnie kwasoodporne, np. płytki ceramiczne, umywalki i miski klozetowe; idealny do ceramiki sanitarnej, powierzchni chromowanych, ze stali nierdzewnej i aluminium, do glazury i terakoty; nadaje się doskonale do wszystkich powierzchni pionowych
Zalety produktu
 • Bez problemu usuwa osady z kamienia, zabrudzenia i ślady mydła
 • Doskonała skuteczność czyszczenia
 • Dzięki efektowi sperlania zapewnia błyszczącą powierzchnię bez smug i konieczności suszenia
 • Gęsta konsystencja zapewnia dobrą przyczepność do pionowych powierzchni
 • Świeży higieniczny zapach truskawki
 • Odpowiedni do stosowania z pianownicą
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 50 ml / 600 ml wody
 • Bez rozcieńczania
 • 20 - 100 ml / 10 l wody
 • 20 - 100 ml / 10 l wody
 • od 1:5 do 1:10 z wodą
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
 • 600 ml butelka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH208: Zawiera Methylchloroisothiazolinone, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 • EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?