Bucasan® Clear G 463

Sanitariaty
Czyszczenie bieżące
Bucasan® Clear
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do obszaru sanitarnego
 • pH 0.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Bezbarwny środek do czyszczenia sanitariatów z blokerem nieprzyjemnych zapachów i wyjątkowo skuteczną kombinacją kwasów
  Do całego obszaru mokrego, sanitarnego i kąpielowego; czyści materiały odporne na działanie kwasów, jak np. płytki, umywalki, toalety, ceramika sanitarna, szkło, chrom czy stal szlachetna; powierzchnie i fugi o właściwościach panchromatycznych
Zalety produktu
 • Silne działanie czyszczące
 • Bez problemu rozpuszcza osady, usuwa brud i pozostałości mydła
 • Świeży zapach z aktywnym neutralizatorem
 • Szybko schnie i nie pozostawia smug
 • W bazie danych sprawdzonych środków czyszczących do powierzchni stalowych (Lista RK)
 • Aromatyczny zapach, przypominający świeżo zebraną lawendę, tworzy przyjemną atmosferę w pomieszczeniu
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Bez rozcieńczania
 • 20 - 50 ml / 10 l wody
 • 20 - 50 ml / 10 l wody
 • 200 - 1000 ml / 10 l wody
 • 1:5 do 1:10 z wodą
 • 50 ml / 600 ml wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?