Planta® Soft P 313

Nawierzchnie
Czyszczenie bieżące
Planta® Soft
Aplikacja
 • Do powierzchni
 • pH 7

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do podłóg
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Edycje
Planta
Ekologiczny uniwersalny środek czyszczący
  Wszystkie odporne na działanie wody, błyszczące powierzchnie i posadzki podłogowe; powierzchnie ze szkła i tworzywa sztucznego; błyszczący kamień sztuczny i naturalny
Zalety produktu
 • Uniwersalny środek do mycia
 • Certyfikat ekologiczny
 • Nadaje powierzchniom lśniący połysk
 • Wysycha szybko, nie pozostawiając smug
 • Delikatny dla powierzchni
 • Dobre działanie czyszczące
 • Odpowiedni do stosowania w automatach czyszczących
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 20 - 50 ml / 10 l wody
 • 20 - 50 ml / 10 l wody
 • 50 ml / 600 ml wody
 • 50 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Chcesz otrzymać więcej informacji?