Planta® Orange P 311

Nawierzchnie
Czyszczenie bieżące
Planta® Orange
Aplikacja
 • Do powierzchni
 • pH 10

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do podłóg
 • W kuchni
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Edycje
Planta
Ekologiczny środek czyszczący do konserwacji powierzchni, wysoce skoncentrowany
  Wszystkie odporne na działanie wody powierzchnie i posadzki podłogowe; Kuchnie przemysłowe, gastronomia i przemysł spożywczy
Zalety produktu
 • Certyfikat ekologiczny
 • Lekko zasadowy
 • Ze świeżym pomarańczowym zapachem
 • Doskonała wydajność mycia
 • Szczególnie sprawdza się w przypadku oleistych i tłustych zabrudzeń
 • Świadectwo dopuszczenia do stosowania w przemyśle spożywczym
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 20 - 50 ml / 10 l wody
 • 20 - 50 ml / 10 l wody
 • 50 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Chcesz otrzymać więcej informacji?