Planta® Clear P 316

Nawierzchnie
Czyszczenie bieżące
Planta® Clear
Aplikacja
 • Do powierzchni
 • pH 7.5

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Szkło
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Edycje
Planta
Ekologiczny, gotowy do użycia płyn do mycia szyb
  Oszklenia wewnętrzne i powierzchnie, lustra, ramy, elementy z tworzywa sztucznego, szyby samochodowe
Zalety produktu
 • Certyfikat ekologiczny
 • Dobre działanie czyszczące, szczególnie w przypadku tłustych zabrudzeń
 • Praktyczna nasadka natryskowa
 • Możliwość czyszczenia punktowego
 • Wysycha szybko, nie pozostawiając smug
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Bez rozcieńczania
 • Bez rozcieńczania
Pojemność
 • 10 l kanister
 • 600 ml butelka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Chcesz otrzymać więcej informacji?